Skoleleder til Rækker Mølle Helhed

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Skoleleder til Rækker Mølle Helhed med særligt fokus på liv, nærhed og udvikling

Rækker Mølle Helhed, beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune, søger en ny skoleleder, der brænder for at drive et ambitiøst og velfungerende læringssted for såvel børn som ansatte med tiltrædelse 1. marts 2024 eller efter aftale.

Helheden Rækker Mølle Børnefirkløver består af en grundskole med 118 elever, SFO med 55 tilmeldte børn, børnehave med 26 børn og dagpleje med 19 børn. Helheden beskæftiger i alt 36 personer. På skolen er der ansat en sekretær, synlig rengøring og derudover en teknisk serviceleder, som også har opgaver i børnehaven. 

Helhedslederen har det ledelsesmæssige ansvar i Rækker Mølle Børnefirkløver i tæt samarbejde med lederen af dagtilbuddet, SFO-lederen og skolens tillidsvalgte. Helhedslederen skal sikre den daglige drift, den faglige ledelse og udvikling af Rækker Mølle Helhed, inden for rammerne af folkeskoleloven og dagtilbudsloven samt Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker. 

 

Vi ønsker os en skoleleder, der

 • Kan videreudvikle helheden, og knytte nære og trygge overgange mellem enhederne endnu stærkere.
 • Kan praktisere "Åben dør": Være synlig og tilgængelig i dagligdagen for børn, forældre og ikke mindst ansatte. 
 • Kan tænke "nye veje" i samarbejde med medarbejderne, når den pædagogiske/didaktiske opgave bliver stor.
 • Kan være faglig leder i professionelle læringsfællesskaber, som er praksisnært, og med fokus på elevernes/børnenes trivsel og faglige udvikling. Denne udvikling sker i et tæt samarbejde med alle ansatte, og i samråd med bestyrelserne.
 • Motiveres af at tage del i alle hverdagens udfordringer - f.eks. tage del i vikartimerne
 • Der kan se sig selv i at videreføre de enkelte matriklers kulturer og traditioner, men også har mod på at bidrage med nyt.
 • Muligvis har ledelseserfaring, men ellers en stærk forankring i folkeskolen.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et Børnefirkløver som er lokalsamfundets helhed, som er forankret i et område med by og land, hvor vi danner samlingssted for et stort lokalområde med fire sogne.
 • Et aktivt samarbejde med de lokale foreninger, som hele tiden vedligeholdes og styrkes.
 • En lys og rummelig skole med opdaterede læringsmiljøer efter en totalrenovering i 2014.
 • En aktiv støtteforening til gavn for hele Rækker Mølle Børnefirkløver, og som er med til at knytte bånd på tværs.
 • En engageret medarbejderskare, som har fokus på at skabe gode hverdagsrammer og udvikling.

 

Nødvendige faglige kvalifikationer:

 • Relevant faglig uddannelse, samt være indstillet på at påbegynde diplom i ledelse.
 • Evner at fastholde en fokuseret indsats på elevernes/børnenes faglige og trivselsmæssige. progression, samt anvende relevante data og observationer.
 • Evner at arbejde visionær og strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie.
 • Kan sætte relevante, lokale mål i samarbejde med bestyrelserne og medarbejderne og føre dem ud i livet.
 • Har erfaring med eller motiveres af, at være leder i en politisk ledet organisation.
 • At inddrive og anvende data til at sikre den faglige og trivselsmæssige progression.
 • At implementere Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker.
 • At repræsentere Helheden i hele skoledistriktet.

 

Personlige kvalifikationer: 

 • Rollemodel for både de politiske og administrative beslutninger, og arbejder målrettet for at gennemføre dem inden for eget ansvarsområde.
 • Ordentlig, nysgerrig og handlingsorienteret.
 • Evner at stimulere og styre mange forandringsprocesser under komplekse betingelser.
 • Evner at samarbejde tværfagligt samt motivere og involvere medarbejderne.
 • Kan stå fast - også når det er svært.
 • Empatisk, anerkendende og humoristisk personlighed.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Lederen af Rækker Mølle Helhed er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune, indplaceres på niveau 3 i organisationen og har ledelsesmæssig reference til distriktsleder i distrikt syd i Dagtilbud og Undervisning. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Ansættelsesprocedure- og tidsplan:

Ansøgningsfristen er d. 1. januar 2024 kl. 23.59 

Ansættelsessamtaler afholdes d. 9. januar 2024 og eventuel 2. samtale den 22. januar 2024

 

Yderligere oplysninger:

 • Du kan indhente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/distriktsleder Troels Lysgaard på tlf. 22435671
 • Der vises gerne rundt på skolen kontakt konstitueret leder Karen Dissing på tlf. 99742701
 • Generelle oplysninger findes på Helhedens hjemmeside


Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

 

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=cbf7ed50)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune - Rækker Mølle Skole, Tylvadvej, 6900 Skjern

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951087

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet