Nyheder fra Skjern

21 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skjern og omegn

Job tilbydes:
Specialcenter Syd på Skolen i Skjern søger lærere til faste stillinger og et kortvarigt vikariat
Pr. 1. august søger vi lærere til stillinger på mellemtrinnet og i Ældste i Specialcenter Syd.Vi har gode muligheder for at sammensætte skema og fagrække, så både skolens og dine ønsker bliver tilgodeset.Vi tilbyder Vi tilbyder et godt kollegialt og engageret samarbejde organiseret i teams med kolleger, der er imødekommende, samarbejdende og humoristiske. Vi er en anerkendende og velfungerende organisation med en tillidsfuld ledelse, der er tæt på hverdagen med fællesskabet i fokus.Alle medarbejdere er organiseret i teams, og pædagogisk har vi Det Fælles Børne- og Ungesyn som vores fælles referenceramme. Vores kerneværdier er: faglighed, fællesskab, respekt og nytænkning, som i det daglige kommer til udtryk ved glæde, leg og læring.Opgaverne på skolen løses i tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, vejledere og ledere.Det faglige og pædagogiske arbejde på Skolen i SkjernVi arbejder målrettet med at forbedre vores elevers udbytte af undervisningen, så de får mulighed for at udnytte deres potentiale. Har du lyst at være med til at løfte denne opgave og gøre en forskel? Vi fokuserer på en struktureret hverdag med fag, emner og aktiviteter tilrettelagt med udgangspunkt i elevens forudsætninger. Indsatsen fokuserer på elevens udvikling – både fagligt og socialt.Udover den egentlige undervisning, forventer vi, at du brænder for at give eleverne den dannelse og faglige ballast, der skal danne grundlaget for deres liv – i skolen, ungdomsuddannelse, job og alt det andet, der hører voksenlivet til. Elevgruppen:I Specialcenter Syd har vi omkring 60 eleverne med særlige behov. Vi har elever med forskellige diagnoser, f.eks. ADHD, ADD og autisme. En stor del af vores elever er også udfordret på deres kognitive niveau. Stillingerne er aktuelt i mellemtrinnet hvor eleverne fra 4.-6. kl. går og i Ældste hvor eleverne fra 7.-10. kl. går.Personlige kvalifikationerVi vægter specialpædagogisk uddannelse gerne kombineret med praksiserfaring højt. De sidste år har vi arbejdet med at løfte det faglige niveau for vores elever, hvilket betyder at 80-90% af vores elever får en afgangsprøve i et eller flere fag. Vi søger dig, der får energi af arbejdet med eleverne, og er lærer fordi du på bedste måde vil hjælpe dem til at lykkes. Du skal have lysten til at arbejde med og være medskaber af et godt undervisningsmiljø i klassen med fokus på læring og trivsel.Vi forventer, at du er teamplayer - et samarbejdende, glad, imødekommende og positivt menneske, der både evner at give og at modtage i det tætte samarbejde, der i dag er en forudsætning for at være lærer i folkeskolen.Det er vigtigt for os, at du er anerkendende i din relation til og kommunikation med såvel elever som forældre. Vi søger dig, der i din praksis formår at sætte fokus på ressourcer både hos den enkelte og i fællesskabet.Om osSkolen i Skjern er en kommunal folkeskole beliggende centralt i Skjern by på to matrikler med knap én kilometers afstand mellem vores to afdelinger, afdeling Klostervej og afdeling Enghavevej. Vores skole består af en almen-del, modtageklasser og et specialcenter. Skolen er i gang med en sammenlægningsproces som du også skal have lyst til at være en del af. Tilsammen er vi omkring 750 elever fordelt på 0. - 9.(10.) klasse og godt 100 medarbejdere. Vi har mødedage tirsdage og onsdage indtil kl. 15.45. Det forventes, at du møder ind på skolen om morgenen, og er på skolen til undervisning og møder. Derudover har du stor fleksibilitet til selv at tilrettelægge din forberedelse.Vi glæder os til at høre fra dig.Reference, ansøgningsfrist og samtalerDu skal forvente, at vi indhenter reference på den/de kandidater ansættelsesudvalget peger på efter ansøgnings-, og samtalerunden. Du bedes derfor i din ansøgning gøre tydeligt opmærksom på, hvem vi må kontakte med tydelig angivelse af navn og telefonnummer.Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via www.rksk.dk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Tiltrædelse:  1. August 2022Ansøgningsfrist og samtaler:Vi vil løbende indkalde og afholde samtaler. Har du spørgsmål eller lyst til at besøge os, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Anne-Line Dufri på tlf. 22787768    Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside.Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.  Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressourceVi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Indrykket 27. juni på JobNet
Job tilbydes:
Faglig koordinator til integrationsindsatsen
Vi søger en faglig koordinator til integrationsområdet i Jobcenter Ringkøbing-Skjern, som skal brænde for at arbejde med borgere med flygtningebaggrund. Du skal sammen med afdelingslederen understøtter udviklingen af faglighed, metoder og indsatser i teamet.Der er tale om en opnormering i Integrationsteamet grundet modtagelsen af et stort antal flygtninge fra Ukraine.Brænder du for integrations- og beskæftigelsesområdet og de faglige metoder, der understøtter borgerne i at komme i arbejde? Er du stærk i lovgivning og generelt god til at tilegne dig viden? Kan du lide at gå forrest og være sparringspartner i borgersager? Kan du være tovholder på møder, projekter og arbejdsgange? Kan du lide at have mange bolde i luften og mange forskellige samarbejdspartnere? Så er du måske den nye faglige koordinator i integrationsteamet.Teamet er en del af Social og Integration, der har fælles afdelingsleder. I integrationsteamet er der 10 medarbejdere. Vi har kontor i Skjern.Du vil sammen med afdelingslederen og faglig koordinator for Social udgøre ledelsen i afdelingen. Du vil fungere som stedfortræder for afdelingslederen. Der er tale om en stilling på 37 timer med forventet start den 15. september 2022.I Integrationsteamet varetager vi indsatsen for alle nyankomne flygtninge, og arbejder derfor med borgere der er omfattet af integrationsloven. Vi har indtil nu modtaget ca. 400 ukrainske flygtninge, hvorfor det primært er den gruppe af borgere, vi aktuelt har med at gøre.I Integrationsteamet har vi det beskæftigelsesrettede integrationsansvar og de opgaver, der relaterer sig til det. Vi tager imod nyankomne flygtninge, etablerer midlertidig indkvartering, henviser til danskuddannelse og iværksætter den beskæftigelsesrettede indsats i tæt samarbejde med kommunens Virksomhedsservice. Vi arbejder ambitiøst med borgerne om at opnå selvforsørgelse. Vi er optaget af at finde det rette match samt at udvikle den virksomhedsrettede og tværfaglige indsats.Udover at varetage den beskæftigelsesrettede indsats for nyankomne flygtninge, følger vi op på borgere der er i selvforsørgelse, ligesom vi har ansvaret for danskuddannelse til alle udenlandske borgere. Derudover har vi sagsbehandlingen omkring ægtefælleforsørgede.Integrationsteamet har et tæt samarbejde med Virksomhedsservice, tilbudssteder, mentorer m.fl.Du vil få et job med en afvekslende og til tider uforudsigelig hverdag. Der er en bred og alsidig vifte af arbejdsopgaver, blandt andet:Afholdelse af teammøderKoordinering af opgaverne i teamet - herunder prioriteringDeltage i sagsbehandlingen af komplekse sager og give en hånd med i sagsbehandlingen, når der er brug for detImplementering af lovgivningUdvikle, implementere og vedligeholde arbejdsgangeTilrettelæggelse og afholdelse af undervisning for medarbejdereForestå sagsgennemgange og faglig sparringForetage ledelsestilsynDeltage i og repræsentere teamet på samarbejdsmøder, både internt og eksterntUnderstøtte og sikre et højt fagligt niveau for medarbejderneSamarbejde med frivilligeDet er derfor vigtig, at du er god til at kommunikere og at du er en person der møder andre på en positiv og anerkendende måde.Vi forventer, at du:er socialrådgiver, eller har en anden relevant uddannelse, og erfaring med arbejdet som myndighedssagsbehandler inden for beskæftigelses- og integrationsområdethar en stærk faglig profilhar erfaring med kollegial feedback og sparringhar personlig gennemslagskraft og er vedholdendeer kulturbærer og vil være med til at sætte retningkan skabe sammenhæng og sikre flowevner at uddelegere og fordeleer anerkendende i din kommunikation og bevidst om at understøtte tillid og arbejdsglædehar en naturlig interesse og flair for at arbejde med lovmæssige detaljer og videreformidling herafhar gode formidlingsevner både skriftlig og mundtligtVi lægger desuden særlig vægt på, at du:evner den gode relation til både kollager og ledelseer god til at samarbejde på tværs af afdelinger og fagområderkan agere i spændingsfeltet imellem medarbejdere og ledelsesniveauer god til at opnå følgeskab og motivere folk omkring diger holdspiller med gode samarbejdsevner og sociale kompetencerhar mod på mangeartede arbejdsopgaver og evnen til at arbejde i en uforudsigelig hverdager serviceminded og åben overfor nye udfordringerkan arbejde selvstændigtLøn efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest fredag den 5. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes holdt den 11. og/eller den 12. august 2022.For yderligere information om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Marianne Gramstrup 9974 1456.Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside.Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.  Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressourceVi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Indrykket 30. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk