Skydebefalingsmand til skydesikkerhed i Borris

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

SSG søges til Danmarks smukkeste skydeterræn. Et stærkt team på pt 6 mand, søger netop Dig. Så hvis skydesikkerhed, ansvar, banetilsyn, selvstændighed, koordination og planlægning er noget for dig, så er det Dig vi har brug for.

Om os

Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren er en del af Skydesikkerhedssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvorunder skydesikkerhedsorganisationerne i alle skydeterræner i Danmark er organiseret.

Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren udgøres af et team på 2 officerer og 5 befalingsmænd, som, ud over Borris Skydeterræn, også er ansvarlige for skydesikkerheden i Tranum- og Hevring Skydeterræner. Vi har et stærkt sammenhold. Vi har en god og uformel omgangstone og sætter respekten for hinandens arbejde højt. Du vil få et stort råderum til at løse dine opgaver, selvfølgelig med passende støtte og vejledning fra din nærmeste chef og dine kolleger.

Vi bor i det vi påstår er Danmarks smukkeste skydelejr, Borrislejren. Samtidig byder de knapt 4800 hektar skydeterræn på en helt unik natur.


Om stillingen

Opgaverne er udfordrende og varierende. Du skal virke som del af et sikkerhedskoordinerende vagthold sammen med en kollega idet vi altid har to medarbejdere på vagt når der skydes. Ligeledes støtter du de skydende enheder/brugere, med rådgivning og vejledning forud for deres brug af terrænet ligesom der gennemføres løbende kontrol- og kontaktvirksomhed med brugerne når de gennemfører deres aktiviteter i terrænet.

Du indgår i planlægningen af skydeaktiviteter, hvor et indgående kendskab til e-MTEP er en forudsætning.
Du producerer farekalker over kommende skydeperioder, herunder sagsbehandling af særlige kalker, hvor der kræves et indgående kendskab til MAPINFO kalkeprogram.
Du er webmaster på en del af Forsvarets internet med ansvar for at vedligeholde hjemmesider med flere månedlige opdateringer.
Du programmerer sendemateriel BT24PX til skydebaner med SAP-skiver.

Du deltager i det daglige arbejde på sikkerhedskontoret, herunder sikkerhedsinstruks til skydelederne samt udlevering og inddragelse af relevant materiel. Du vurderer dagligt risikoen for brand og fastlægger på baggrund heraf begrænsninger i anvendelsen af fx lysspor og kunstige lysmidler.

Du fører tilsyn med skydebanerne, kommer med forslag til ændringer samt er en del af processen når nye skydebaner skal etableres.
Du skal endvidere påregne, at have kontakt med fx Naturstyrelsen, beredskabsstyrelsen eller andre civile aktører i f. t. koordinationen af aktiviteterne i skydeterrænerne.

Du skal forvente skiftende arbejdstider herunder lange skydevagter med heraf følgende muligheder for afspadsering. Der er skydeaktiviteter i mere end 20 weekender om året i Borris Skydeterræn, hvorfor du også må påregne en del weekendarbejde.

Hevring Skydeterræn er underlagt chefen for skydesikkerhed Borris. Tilsyn af Hevring skydeterræn og planlægning af aktiviteter i Hevring vil indgå i arbejdsområdet.
Om dig

Du er i stand til at tale med alle slags mennesker. Du er god til planlægning med fokus på at opnå den maksimale udnyttelse af terrænets ressourcer. Du er ikke bange for at udføre kontrol og du giver en konstruktiv feedback til brugerne. Du er en erfaren skydeleder og har lyst til at arbejde i et rullende vagtskema med skiftende arbejdstider. Du er en disciplineret og reglementeret befalingsmand, som er et godt forbillede for de mange yngre officerer og befalingsmænd der færdes i lejren og terrænet.

Det er et krav, at du kan anvende Forsvarets IT systemer, særligt e-MTEP, MAPINFO og Workzone.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Borris.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandant og chef for skydesikkerhed Kaptajn Jesper Vistisen på telefon 2542 5830.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke.
Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet.
Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje.
Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt.
• Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark.
• Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors.
• Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej , 9800 Hjørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028696

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet