Led en velfungerende specialskole og bring læring og udvikling til børn og unge

Profilbillede
dato

Pr. 1. oktober 2024 har du mulighed for at søge en spændende stilling som skoleleder på Ringkøbing-Skjern Kommunes største specialskole, som formidler specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

Skjernåskolen er en velfungerende specialskole, børnehave og STU og er en organisation i trivsel. Du skal lede en personalegruppe, der tager følgeskab på udvikling og forandringer, og du vil opleve at kerneopgaven, at sikre læring og udvikling for børn, elever og unge, løses med en høj reflekteret faglighed. Kerneopgaven er et fælles omdrejningspunkt mellem engagerede forældre, bestyrelser og medarbejdere. 

Skjernåskolens organisationskultur er både at være fleksibel og løsningsorienteret, men samtidig også at være i stand til at tage de nødvendige og betydningsfulde beslutninger. Som skoleleder tænker du og evner at arbejde strategisk indenfor eget ansvarsområde i tæt dialog med dit ledelsesteam og din nærmeste leder i Dagtilbud og Undervisning.

Vi udvikler kontinuerligt vores undervisning og pædagogiske tilgange, med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes fælles Børne- og Ungesyn, Low Arousal og vores fælles pædagogiske platform. For mere information – se her: https://skjernaaskolen.aula.dk/indsatsomraader

Skjernåskolen står i den nærmeste fremtid over for et flyt til en ny matrikel på Lønborgvej i Tarm, og den nye skoleleder på Skjenåskolen har naturligvis en plads i styregruppen: ”Styregruppen for skoleprojekter i Tarm og Skjern”.

 

 

Se også: https://skjernaaskolen.aula.dk/hvem-er-vi

 

Skolelederens opgaver:

 • At kunne lede kerneopgaven gennem et afdelingsleder-team
 • At lede og fortsætte udviklingen af skolens professionelle læringsfællesskaber praksisnært med et fokus på børn og unges læring og udvikling
 • At sikre den fortsatte faglige udvikling af afdelingsledere og medarbejdere
 • At være retningsgivende ud fra gældende lovgivninger, kommunale politikker og politisk besluttede indsatser – herunder inklusionsstrategien i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • At forbinde organisatorisk viden fra Skjernåskolen og ud til samarbejdspartnere i Dagtilbud og Undervisning og modsat
 • At sikre at Skjernåskolens bygningsmasse og tanker herom på en ny matrikel er troværdig mod de beslutninger, som politikere, administrationen, skolebestyrelsen og personalet i fællesskab har udarbejdet

 

Faglige kvalifikationer og erfaringer kerneopgaven løses med:

 • Relevant faglig grunduddannelse, suppleret med ledererfaring og gerne lederuddannelse, samt specialpædagogisk viden
 • Forståelse for opbyggelsen og ledelsen af professionelle læringsfællesskaber i en organisation på flere matrikler
 • Viden om og at kunne anvende data for at lede faglig progression og trivsel
 • At opsætte lokale mål i samarbejde med administrationen, forældrebestyrelserne og medarbejderne, i forhold til at udvikle organisationen
 • Evnen til at lede afdelingslederne, så de kan udøve praksisnær ledelse tæt på af de professionelle læringsfællesskaber
 • At være strategisk og systemisk tænkende
 • At facilitere forandringsprocesser og udvise udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer især ift. den politisk besluttede inklusionsstrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Personlige kvalifikationer vi værdsætter:

 • Evner at se andres styrker og perspektiver og anvende disse i ledelse
 • Rollemodel gennem egne handlinger
 • Facilitering af stærke fællesskaber – herunder med de andre special- og almene skoler og dagtilbud i Dagtilbud og Undervisning
 • Højt refleksionsniveau og evnen til at perspektivere
 • Ordentlighed og anerkendende tilgang til børn, unge, forældre, personale og samarbejdspartnere

 

Succeskriterier i løbet af det første år af ansættelsen:

 • Du er en synlig og praksisnær leder, og du driver den faglige udvikling gennem ledelse af afdelingsledere og de professionelle læringsfællesskaber med udgangspunkt i Skjernåskolens milepæle for udvikling af de fagprofessionelle, elevernes læringsprogression og trivsel.
 • Du stempler aktivt ind på målsætningerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes inklusionsstrategi – herunder tilbageslusning af elever fra specialtilbud til specialklasser/almenskoler og styrket faglig trivsel for børn og unge med særlige behov.
 • Du stempler aktivt ind på målsætningerne i vores inklusionsstrategi – herunder tilbageslusning af elever fra specialtilbud til mindre indgribende skoletilbud og styrke faglig trivsel for børn og unge med særlige behov.
 • Du har klare evaluerbare mål og handlingsplaner for børnenes, elevernes og de unges faglige progression og udvikling, og du følger det tæt og dokumenteret via data.
 • Du er rollemodel for både de politiske og administrative beslutninger og arbejder målrettet i tæt dialog med din nærmeste leder for at gennemføre dem inden for dit ansvarsområde på Skjernåskolen.
 • Du har sat dit positive aftryk i organisationen og er som skoleleder på kommunens største specialskole, børnehave og STU med til at præge Dagtilbud og Undervisnings fortsatte udvikling.

 

Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af Skjernåskolen inden for rammerne af Folkeskoleloven, Barnets Lov § 83 (Specialbørnehaven) og lovgivningen om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt Ringkøbing-Skjern Kommunens politikker og strategier.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Skolelederen på Skjernåskolen er ansat i Dagtilbud og Undervisning med reference til afdelingslederen på det specialiserede skole-og dagtilbudsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

 

Ansættelsesprocedure- og tidsplan:

Ansøgningsfristen er torsdag d. 8. august 2024 kl. 23.59

Ansættelsessamtalerne holdes tirsdag d. 20. august 2024 med 2. samtale mandag d. 26. august 2024.

 

Yderligere oplysninger:

Du kan hente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v./afdelingsleder Bo Meldgaard på tlf. 22450532.

Besøg på Skjernåskolen kan arrangeres ved henvendelse til Skjernåskolens kontor på tlf. 99741920. 


Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

 

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Klostervej 65, 6900 Skjern

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068460

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet