Hvorfor står vindmøller stille, når det blæser?

Profilbillede
dato

Og hvordan bliver vi en fossilfri kommune allerede i 2040? Disse og mange andre spørgsmål kan man blive meget klogere på, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat i weekenden inviterer energiforskere med til Krydsfelt på Naturkraft. Formålet er at give hr og fru Danmark en større forståelse for energien i den grønne omstilling.

At vindmølle efter vindmølle står stille, selv om der blæser en frisk vind fra vest, er et af de spørgsmål, specialkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat, Henning Donslund, med jævne mellemrum bliver bedt om at give et svar på.

Det er også et af de spørgsmål, han relativt nemt kan give et hurtigt svar på, for indtil vi får udviklet teknologien til at lagre strøm, så møllernes fulde produktionskapacitet kan udnyttes, skal møllernes produktion balancere forbruget. Det betyder, at blæser det på en søndag, vil mange af møllevingerne stå stille, fordi industrien ikke efterspørger strøm om søndagen.

Helt så enkelt er det ikke, at uddybe spørgsmålet.

"Problemet med at lagre den vedvarende energi er en gordisk knude, som eksperter i hele verden arbejder på højtryk for at løse", understreger Henning Donslund.

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her arbejder kommunens Energiråd og Energisekretariat sammen med erhvervslivet, Center Denmark, der er paraplyorganisation for grøn omstilling, og forskere fra bl.a. Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på at udnytte den vedvarende energi bedst muligt.

"I årevis har vi arbejdet målrettet på at producere vedvarende energi. Nu har vi fokus på, hvordan vi bedst bruger den vedvarende energi - ikke mindst hvordan vi f.eks. sammen med biogas udnytter overskudsstrømmen fra vindmøller og solcelleanlæg til at udfase fossile brændstoffer i opvarmningen, i industrien og i landbruget og til f.eks. at producere grønne brændstoffer til transport", siger Henning Donslund.

Det sker bl.a. gennem kommunens fysiske og digitale energilaboratorium, som centerdirektør Peter Enevoldsen fra Aarhus Universitet og Søren Skov Bording, direktør i Center Denmark kommer og fortæller om på weekendens Krydsfelt på Naturkraft.

"Krydsfelt vil være en mulighed for at tale om konkrete perspektiver, udfordringer og muligheder for energisystemerne i den grønne omstilling", forklarer Søren Skov Bording og tilføjer:

"Vi kommer for at præsentere det visuelle, digitale energilaboratorium, der på en levende og nem måde giver en forståelse for energisystemet i den grønne omstilling: Hvornår producerer vi strøm fra vindmøller og solceller? Hvor ledes strømmen hen? Kan vi forbruge "smart", og derved støtte den grønne omstilling?"

Også Aarhus Universitets Peter Enevoldsen taler om det digitale energilaboratorium som en 'digital legeplads', som kan anvendes i forbindelse med forskning, uddannelse og almindelig nysgerrighed:

"Det digitale energilaboratorium kan give os et overblik over, hvordan energidata kan forædles og kommunikeres i forskellige lag og retninger. Derudover vil vi kigge på det direkte indspil til at opnå et fossilfrit RKSK, et fossilfrit Danmark og et fossilfrit globalt samfund, ligesom vi skal tale om de forretningsmuligheder, den grønne omstilling og det digitale energilaboratorium kan give lokale og internationale virksomheder og entreprenører", forklarer han.

Peter Enevoldsen ser det digitale energilaboratorium som et nødvendigt og et vigtigt værktøj i forhold til at sætte rammen for fremtidigt pionerarbejde, bl.a. i forhold til forretningsoptimering, teknologitestning, energiplanlægning og ideudvikling.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede 150 procent selvforsynende med strøm fra vedvarende energikilder. Samtidig leverer vi også ca. 10 procent af hele Danmarks vindmøllebaserede el-produktion.

Det er på baggrund af dette - og fordi byrådet allerede i 2008 vedtog den ambitiøse energistrategi, at kommunen skulle være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, at forskere fra ind- og udland synes, det er interessant at samarbejde med kommunens Energisekretariat og Energiråd.

At byrådet i den reviderede energistrategi for 2019-2023 har sigtet endnu højere og tilføjet en vision om, at Danmarks geografisk største kommune også skal være 100 procent fossilfri 10 år før resten af Danmark i 2040, har kun øget interessen.

"Byrådets vilje til at arbejde hen imod den grønne omstilling og vores lokale erhvervslivs evne til både at gå foran i innovationen og til at understøtte de politiske ambitioner betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt landets førende på den grønne omstilling. Det er noget, vi godt kan være stolte af - og det er noget, der forpligter os til at arbejde videre", siger formand for kommunens Energiråd Jakob Agerbo.

Han peger på, at det både gælder for forsknings- og udviklingsarbejdet - og når det gælder om at give borgerne en indsigt i og en forståelse for sektorkoblingen i den grønne dagsorden.

Som et eksempel på sidstnævnte, peger han på de tre 150 meter høje vindmøller på Hvide Sande Havn, der leverer den grønne strøm, som byens borgere bruger til at koge kaffevand og sætte en vask over. Udover grøn strøm leverer de nemlig også varmt vand til byens radiatorer via elkedel og varmepumpe.

Kilde: Redaktionen // Foto: Vindmøllerne på havnen i Hvide Sande sørger for både grøn strøm og varme til byens beboere. Når der i weekenden afholdes Krydsfelt på Naturkraft er det bl.a. med fokus på, hvordan man bedst muligt udnytter den vedvarende energi.